Container

Containere er produsert i henhold til ISO`s normer som beskriver valgt  standard mht. størrelser og innfesting til ulike transportmiddel,  såkalte intermodale løsninger. Containerne passer dermed inn i alle  internasjonale transportsystemer uavhengig om fremføring skjer på vei,  jernbane eller sjø.
Container
Containere er produsert i henhold til ISO`s normer som beskriver valgt  standard mht. størrelser og innfesting til ulike transportmiddel,  såkalte intermodale løsninger. Containerne passer dermed inn i alle  internasjonale transportsystemer uavhengig om fremføring skjer på vei,  jernbane eller sjø.
Varianter
Containere finnes i ulike varianter, “standard”, “high cube” (ekstra  høyde) og “pallet wide” (tilpasset EUR-pall). Størrelser omfatter alt  fra 20 til 45 fots lengde, hvor 20 og 40 fot er de mest benyttete.  Sistnevnte størrelser anses også som mest fleksible. Vi kan også tilby  leie eller kjøp av 8 og 10 fots containere. Disse må betjenes ved bruk  av kranbil. Vekselbeholdere er laget i henhold til ISO`s normer mht.  innfesting på transportmiddel, men mangler feste for toppløft.  Vekselbeholdere har i tillegg ben slik at containerbil kan sette av og  sette på beholderen uten hjelp fra truck eller kran. De vanligste  størrelsene er 7,15, 7,45 og 7,82 m., hvor de to sistnevnte er de mest  brukte.
Skreddersydde containerløsninger
Gjennom vårt kontaktnett kan vi også tilby skreddersydde containerløsninger. Løsningene utvikles i nær kontakt med bruker og spesialdesignes i henhold til kundens behov. Meyership har et bredt utvalg av containere og vekselflak og kan tilby leie eller kjøp. Ta kontakt med oss for en nærmere samtale om dine behov: meyership@meyership.no eller telefon 75 12 85 00.
Jostein Vollan
Jostein Vollan

Driftsansvarlig

Telefon: +47 75 12 85 46

Mobil: +47 906 49 885

jostein@mtransport.no

Sindre Iversen
Sindre Iversen

Befrakter

Telefon: 75 12 85 43

Mobil: 90 70 55 99

sindre@mtransport.no